Interne rechtsvergelijking
is niet langer een
kwestie van hobby
of voorkeur, maar
essentieel en onmisbaar
voor de dagelijkse
praktijk.

Het Platform publiek- en privaatrecht in dialoog wil de wetgever, praktijkjuristen en academici informeren over en aanzetten tot interne rechtsvergelijking.

Centraal staat het opsporen van eventuele verschillen tussen publiek- en privaatrecht en mogelijke fricties die daarvan het gevolg (kunnen) zijn, naast de vraag op welke punten publiekrecht en privaatrecht van elkaar kunnen leren.

Het Platform start daartoe in 2019 en 2020 met:

  •  een aantal expertmeetings,
  • de opname van concept-papers voor en verslagen van die meetings op deze website, met de mogelijkheid daarop te reageren,
  • de publicatie van de afgeronde geschriften (mede) op deze website.
Tweede expertmeeting van het Platform
              Datum: 30 oktober 2020
              Plaats: Den Haag

Onderwerp:
              'De polsstok van de beginselen van behoorlijk bestuur: export en reflexwerking?'

Meer informatie (vraagpunten en concept-papers) volgt in de eerste helft van oktober a.s.
Eerste expertmeeting van het Platform
              Datum: 4 oktober 2019
              Plaats: Den Haag

Onderwerp:
              'Naar een eenvormige(r) toetsing?
              Maten en gewichten bij omvang, intensiteit en resultaat van rechterlijk toetsen van bestuurshandelen in publiek- en privaatrecht'

Bent u geïnteresseerd in dit Platform? Klik dan hier.